Skoči na glavno vsebino

Dragi starši,

starševstvo je naš najtežji poklic. Biti vzgojitelj svojemu otroku je velika naloga. Rezultati vzgojnega procesa so namreč nepredvidljivi in odvisni od vrste dejavnikov. Vzgojnih receptov, ki bi veljali za vse otroke, ni iznašel še noben strokovnjak. Vloga družine pri vzgoji otrok je velika. Je naš dom še kraj, kjer potrkaš in se ti vrata odpro? Je za temi vrati kdo, ki čas preživlja z otrokom? Po napornem delovnem dnevu in hitenju skozi dan se nam res pogosto zgodi, da si ne vzamemo časa niti nimamo moči in ne prave volje za vprašanja in odgovore med nami in našimi otroki, za pogovor. Pogovor ima veliko moč: če otroke naučimo govoriti o sebi, bodo pripovedovali, če jih bomo naučili ljubiti, bodo znali ljubezen tudi dajati, če jih bomo naučili, da morda le ni največja sreča imeti čim več, se bodo znali tudi čemu odreči. Šola in vrtec sta v otrokovem življenju veliko, ne moreta pa nadomestiti tistega, česar otroci ali mladostniki niso deležni v družini.

Vendar pa je pomembno, da s skupnimi močmi med šolo, družino in lokalnim okoljem, kjer otrok preživlja svoj prosti čas, zmoremo otrokom pomagati spoznati, da učenje je velika igra in resno delo hkrati, da je znanje vrednota in da je prisotnost pri pouku in šolskem delu doma nujna za uspeh in napredovanje. Dragi starši, naj bo naša domača naloga pogovor z otrokom in opravljajmo jo za dober zgled vsak dan.

 

V šoli pričakujemo, da boste starši redno obiskovali roditeljske sestanke in govorilne ure. Svetujemo vam, da se o težavah, povezanih s šolo, najprej pogovorite s svojim otrokom, se nato posvetujete z razrednikom ali predmetnim učiteljem in potem poiščete pomoč pri šolski svetovalni službi ali ravnatelju.

 

Za uresničevanje interesov staršev se starši naše šole in vrtca povezujejo v Svet staršev

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

V skladu s 53. členom  Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/2005 in 102/2007) lahko učenec izostane od pouka največ pet dni, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo. Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli  učencu daljši izostanek od pouka.

 

INFORMACIJE O DRUGIH DEJAVNOSTIH NA ŠOLI

DODATNI POUK

Dodatni pouk obiskujejo učenci, ki želijo spoznati učno snov na zahtevnejši ravni. Organiziramo ga od 1. do 9. razreda. Izvajajo ga učitelji razrednega in predmetnega pouka. V prvem in drugem triletju širimo znanje slovenščine in matematike, v tretjem triletju pa slovenščine, matematike in angleščine.

 

DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki zaradi odsotnosti ali kakšnega drugega razloga ne morejo slediti učnemu programu. Po dogovoru z učiteljem se lahko občasno vanj vključijo tudi drugi učenci. Izvajamo ga pri naslednjih predmetih: matematika, slovenščina, angleščina, v zadnjem triletju pa še iz fizike in kemije.

 

INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ organiziramo v dogovoru s starši, razrednim učiteljskim zborom in šolsko svetovalno službo. Vanjo vključujemo tudi delo z nadarjenimi, ki poteka po posebej pripravljenih programih. Uresničujemo jih v času pouka v šoli ter pri različnih dejavnostih izven šole.

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli je bil sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje v februarju 1999 in ga je potrdila Razširjena programska skupina za svetovalno delo v vrtcih, šolah in domovih. Koncept predvideva evidentiranje, identificiranje nadarjenih učencev in posebne oblike dela z njimi.

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (konec 3. razreda) poteka evidentiranje nadarjenih učencev na podlagi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani kriteriji so: učni uspeh učenca, izjemni dosežki na različnih področjih, učiteljevo mnenje, rezultati s tekmovanj, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.

Identifikacija učencev za nadarjene se začne konec četrtega razreda. Za postopek identifikacije starše vseh evidentiranih učencev zaprosimo za soglasje. Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila: ocena učiteljev s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka, test sposobnosti, test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki vsaj na enem področju dosežejo visoko nadpovprečen rezultat.

Svetovalna služba z rezultati seznani starše vseh evidentiranih nadarjenih učencev in z njimi opravi razgovore. Za identificirane nadarjene učence se nato izdela individualiziran načrt dela.

Učencem 6., 7., 8. in 9. razredov bomo v okviru ur za nadarjene ponudili dodatne učne vsebine s področja naravoslovja, matematike, geografije, zgodovine in vzgojnih predmetov, hkrati pa vse učence od 6. do 9. razreda spodbujali v vključevanje v interesne dejavnosti, za katere menimo, da imajo posebej razvite sposobnosti in spretnosti.

 

Koledar

junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »
(Skupno 2.031 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost