Skoči na glavno vsebino

Anela oAnela ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

skladno z zakonodajo, ki ureja to področje, pomaga učencem, staršem in učiteljem reševati probleme, ki so povezani s šolanjem in odraščanjem učencev. Deluje timsko ali individualno. Šolska svetovalna služba tudi sodeluje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji programa in dela šole. Druge naloge svetovalne službe pa so še:

  • karierno usmerjanje,
  • delo z nadarjenimi učenci,
  • spremljanje in pomoč pri pripravi šolskih novincev na šolanje,
  • sodelovanje s šolskimi svetovalnimi službami drugih osnovnih in srednjih šol,
  • povezovanje šole z okoljem,
  • svetovanje in pomoč (individualna ali timska) učiteljem in staršem pri reševanju pedagoške, psihološke in socialne problematike otrok,
  • usmerjanje učencev in staršev na zunanje institucije, ki nudijo pomoč otrokom in staršem v stiski (Svetovalni center za otroke in mladostnike, Center za socialno delo, itd.).

 

 

Šolska psihologinja in svetovalna delavka:

Anela Omerčević Fejzić

(2. nadstropje, novi del)

anela.omercevic-fejzic@osmoravce.si

Simona Pirc Jenko

(2. nadstropje, novi del)

simona.pirc.jenko@osmoravce.si

 

Šolska pedagoginja in svetovalna delavka, ter svetovalna delavka vrtca:

Mateja Andrejka

(2. nadstropje, novi del)

mateja.andrejka@osmoravce.si

 

 

DELO Z UČENCI Z UČNIMI  TEŽAVAMI

Na naši šoli delamo z učenci z učnimi težavami po Konceptu dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli. Ta poteka po več stopnjah. Na prvi stopnji, ko se pokažejo učne težave, z učencem dela učitelj. Pri pouku uporablja individualni pristop, upošteva določene prilagoditve, spodbuja uporabo določenih materialov ter svetuje staršem za delo doma. Učenec je vključen tudi v dopolnilni pouk. V kolikor se težave nadaljujejo, se vključi svetovalna služba, opravi se psihološka in specialno pedagoška diagnostika. Na podlagi te se načrtuje delo z učencem, potrebne prilagoditve pri pouku ter za delo doma. Če se učne težave nadaljujejo, se učenca vključi v individualno in skupinsko obliko pomoči na šoli, v primeru izrazitih težav pa staršem svetujemo tudi obisk zunanje ustanove (Svetovalni center za otroke in mladostnike, Mentalno higienski oddelki v različnih zdravstvenih domovih…). V primeru izrazitih učnih težav, ki se na vseh prejšnjih stopnjah dela z učencem niso omilile, pa staršem svetujemo postopek usmerjanja, kjer učenci z zmernimi in težjimi specifičnimi učnimi težavami dobijo dodatno strokovno pomoč. Tu poudarjamo, da moramo na šoli učencu nuditi vse oblike pomoči, preden se sme zaprositi za dodatno strokovno pomoč.

Na matični in podružnični šoli dodatno strokovno pomoč izvajamo specialni pedagogi, psiholog, socialna pedagoginja in logopedinja, ki opravljamo neposredno delo z učenci z učnimi težavami, ki imajo odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Redno sodelujemo z učitelji, ki poučujejo otroke, s starši ter s šolsko svetovalno službo in z zunanjimi institucijami.

V letošnjem šolskem letu večino dodatne strokovne pomoč izvajamo:  Andreja Kosirnik, Martina Razoršek, Jan Gamberger, Matjaž Gerenčer, Neja Šeme, Daša Vidic, Katja Dolinšek, Mojca Čeferin Kveder, Simona Pirc Jenko, Simona Vidic, Urška Kovačič, logopedsko pomoč pa izvajata mobilni logopedinji Gordana Ilievska in Tjaša Jereb.

Specialni pedagogi spremljamo vse učence z učnimi težavami, po potrebi jih vključujemo v različne dejavnosti. Pri učencih od 1. do 3. razreda je poudarek na učenju branja, pisanja in računanja, učenci lahko obiskujejo bralne in matematične urice. Od 4. do 9. razreda se učimo učiti, učenci lahko obiskujejo učenje učenja. Na predmetni stopnji učencem pri učenju pomagajo tudi učenci tutorji. Učenci imajo možnost, da vsak dan 6. uro v izbrani učilnici naredijo domače naloge pod nadzorom učitelja.

Starši, ki opazite, da ima vaš otrok težave pri osvajanju spretnosti branja, pisanja ali računanja, se težko zbere za šolsko delo, mu ne gredo domače naloge in učenje nasploh, se o tem najprej pogovorite z otrokovo učiteljico oz. učiteljem. Lahko pa pridite po nasvet k šolski svetovalni službi ali specialnemu pedagogu. Pomembno je, da začnemo učne težave reševati takoj, ko se pojavijo, saj jih tako lahko v večini primerov omilimo. V kolikor so učne težave izrazite in otrok potrebuje tudi dodatno strokovno pomoč in prilagoditve v procesu izobraževanja, specialni pedagogi svetujemo in pomagamo v procesu usmerjanja.
Za dodatne informacije smo na voljo tudi na spodnjem elektronskem naslovu: dsp(at)osmoravce.si.

 

(Skupno 1.640 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost