Skoči na glavno vsebino

ORGANI ŠOLE

Ravnateljica Suzana Cvirn Guček (suzana.cvirn-gucek@guest.arnes.si) je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole. Poleg ravnateljice upravlja šolo tudi svet šole v sestavi treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov strokovnih delavcev šole in treh predstavnikov staršev.

Predsednica sveta šole je ga. mag. Andreja Kosirnik (andreja.kosirnik@guest.arnes.si).

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednica sveta staršev je Dijana Sušnik (diana.susnik@gmail.com).

Svet staršev in svet šole se predvidoma sestaneta vsaj trikrat letno. Pristojnosti sveta šole in sveta staršev določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/2011, 40/2012, 57/2012 in spremembe).

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega ali sorodnega predmeta predmetnega področja na različnih stopnjah izobraževanja v OŠ.

Razrednik vodi oddelčno skupnost, koordinira delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka in drugo. Razredniku pri vodenju oddelčne skupnosti pomaga nadomestni razrednik.

(Skupno 2.513 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost