PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB V JEDILNIKU.

OBROKI LAHKO VSEBUJEJO ALERGENE, KI SO NAVEDENI V PRILOGI 2 UREDBE 1169/2011

OZNAČEVANJE ALERGENOV V ŽIVILIH – obvestilo za javnost

Obroke šolske prehrane lahko za učence odjavljate najkasneje na dan odsotnosti  učenca  do 8.00 ure zjutraj na naslednje načine: preko e-Asistenta, po telefonu 01 7231 003 in po e pošti: prehrana@osmoravce.si.

Prijava na prehrano
Starši učenca/učenko prijavijo na šolsko prehrano v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto.

Obrazec »Prijava na šolsko prehrano«  je priloga zakona o šolski prehrani.

Šola upošteva Prijavo na šolsko prehrano do vrnitve Pogodbe o šolski prehrani, ki jo učenci prejmejo 1. šolski dan novega šolskega leta.

Pogodba o šolski prehrani

Pogodbo o šolski prehrani (tukaj) učenci prejmejo 1. šolski dan novega šolskega leta. Na tej pogodbi lahko natančno določite dneve, ob katerih bo vaš otrok prejemal določene obroke.

Naknadna sprememba šolske prehrane

Obroke, ki ste jih naročili s Pogodbo o šolski prehrani lahko kadarkoli v šolskem letu spremenite/odjavite s tem obrazcem.

OBRAZEC POSREDUJETE IZKLJUČNO NA NASLOV prehrana@osmoravce.si ali borut.benko@guest.arnes.si

ALI PA GA UČENEC SAM ODDA RAZREDNIKU.

Sprememba se upošteva z naslednjim dnem, ko šola prejme ta obrazec.

Odjava obrokov zaradi odsotnosti
V primeru odsotnosti otroka zaradi šolskih obveznosti (dnevi dejavnosti, ekskurzije, tekmovanja…) za odjavo obrokov poskrbi šola.

V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni ali drugih osebnih vzrokov, za odjavo poskrbite starši.

Vse obroke lahko odjavite do 8. ure za tekoči dan, in sicer na naslednje načine:

 • osebno v tajništvu šole
 • na telefonsko številko 01/7231 210
 • na elektronski naslov prehrana@osmoravce.si
 • preko spletne aplikacije eAsistent
Subvencije šolske prehrane
Vse podatke v zvezi s pridobivanjem pravice do subvencije za šolsko prehrano dobite na pristojnem centru za socialno delo.

Povezavo do spletne strani CSD Domžale najdete tukaj.

Subvenciji za malico in kosilo v celoti pripadata učencem, ki so nameščeni v rejniških družinah.

 

Povzetek Zakona o šolski prehrani, ki med drugim ureja tudi pravico do subvencije šolske prehrane:

Subvencioniranje šolske prehrane

 • Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
  • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:
   • do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cena kosila,
   • nad 18% do 30% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70% kosila,
   • nad 30% do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40% kosila.
 • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. 
 • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
 • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
 • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Obdobje upravičenosti – subvencija malice

Učencu oziroma dijaku, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico.

Učencu oziroma dijaku, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru vloge za subvencijo malice, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

Obdobje upravičenosti – subvencija kosila

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in njegova družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na kosilo.

Učencu, katerega družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru vloge za subvencijo kosila, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija kosila se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Koledar

oktober 2021
PTSČPSN
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Sep   Nov »
(Skupno 27.722 obiskov, današnjih obiskov 52)