Skoči na glavno vsebino

Svet šole je organ upravljanja, sestavljen iz 11 predstavnikov. Člani imajo štiriletni mandat: 6. 4. 2021 – 5. 4. 2025.

Predstavniki delavcev šole (5) so:

 • Barbara Fale (matična šola)
 • Ana Kovač (podružnična šola)
 • Mateja Andrejka (matična šola)
 • Irena Malovrh (vrtec)
 • mag. Andreja Kosirnik (matična šola) – predsednica Sveta zavoda (andreja.kosirnik@osmoravce.si)

Predstavniki staršev (3) so:

 • Nataša Kosi Bukanovsky (matična šola)
 • Tanja Peterlin (vrtec) – podpredsednica Sveta zavoda
 • Peter Barlič (podružnična šola)

Predstavniki občine (3) so:

 • Anton Orehek,
 • Janja Čevka,
 • Nejc Capuder.

Svet šole opravlja naslednje naloge: imenuje in razrešuje ravnatelja; sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi; odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki; odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca šole; odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole; opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

(Skupno 1.792 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost