Svet staršev

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednica sveta staršev je Dijana Sušnik. Svoje pobude in vprašanja predsednici sveta staršev lahko naslovite na: svet.starsev@osmoravce.si.

Svet staršev in svet šole se predvidoma sestaneta vsaj trikrat letno. Pristojnosti sveta šole in sveta staršev določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/2011, 40/2012, 57/2012 in spremembe).

Naloge in pristojnosti sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu in Pravila delovanja sveta staršev.

Šolsko leto 2018/19

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev z dne 27. 9. 2018

Šolsko leto 2017/18

Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev z dne 10. 5. 2018

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev z dne 26. 2. 2018

Zapisnik 1. redne slavnostne seje Sveta staršev z dne 26. 9. 2017

Šolsko leto 2016/2017

Zapisnik 4. redne seje Sveta staršev z dne 24. 5. 2017

Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev z dne 19. 1. 2017

Zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta staršev z dne 21.11.2016

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev z dne 28. 9. 2016

Šolsko leto 2015/2016

Seznam aktivnosti Sveta Staršev

Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev z dne 10. 2. 2016

Zapisnik 2. korespondenčne seje z dne 2.10.2015

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev z dne 22. 9. 2015

Šolsko leto 2014/2015

Zapisnik 4. redne seje Sveta staršev z dne 3.6.2015