Dopoldanske govorilne ure bodo potekale na daljavo po predhodnem dogovoru z učiteljem. Učitelje kontaktirajte na njihove e-naslove.

Mateja Andrejka

Pedagoginja, svetovalna delavka vrtca in šole, učiteljica zgodovine ter državljanske in domovinske kulture in etike

Email: mateja.andrejka(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda,11.15 – 12.00

mag. Nika Cerar

Psihologinja, svetovalna delavka

nika.cerar(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12.05 – 12.50

Barbara Fale

Poučevanje: razredni pouk

barbara.fale(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Betka Gorjup Skok

Poučevanje: razredni pouk

betka.gorjup-skok(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00

Gordana Ilievska

logopedinja

gordana.ilievska(at)zgnl.si

govorilne ure:

Sonja Jančar Žvanut

Poučevanje: biologija, naravoslovje, organizator prehrane

sonja.zvanut(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Tina Kočevar

Poučevanje: razredni pouk POŠ

tina.kocevar(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 10.35 – 11.20 (POŠ)

Marjan Grilj

Poučevanje: podaljšano bivanje, šport

marjan.grilj2(at)guest.arnes.si

govorilne ure: 

Martina Končar

Poučevanje: razredni pouk

martina.koncar(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 10.10 – 10.55

 

Bernarda Mal

Poučevanje: slovenščina

bernarda.mal(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 10.10 – 10.55

Žiga Novak

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje

ziga.novak(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

mag. Mojiceja Bonte

KIZ - Knjižnična informacijska znanja

mojiceja.bonte(at)guest.arnes.si

govorilne ure:

Sanja Podgornik

Poučevanje: slovenščina, podaljšano bivanje

sanja.podgornik(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Ivica Rus

Poučevanje: matematika

ivica.rus(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 10.10 – 10.55

Žan Škafar

Poučevanje: podaljšano bivanje

zan.skafar(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12.05 – 12.50

Vanja Šmid

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, matematika

vanja.smid(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 12.05 – 12.50

Jerneja Urankar(daljša odsotnost) - nadomešča Eva Rajovec

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

eva.rajovec(at)guest.arnes.si

govorilne ure: četrtek, 9.10 – 9.55

Daša Vidic

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

dasa.vidic(at)osmoravce.si

govorilne ure:  četrtek, 11.20 – 12.00 (POŠ)

Andreja Vavpetič

Poučevanje: razredni pouk, predsednica šolskega sklada

andreja.vavpetic(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 10.10 – 10.55

 

Tjaša Jaklin Vesel

Poučevanje: drugi učitelj v prvem razredu, jutranje varstvo

tjasa.jaklin(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 12.05 – 12.50

Gregor Ivanšek

Poučevanje: matematika, izbirni predmeti računalništvo, org. inf. dejavnosti

gregor.ivansek(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 12.05 – 12.50

Tanja Apšner

Vodja POŠ, učiteljica razrednega pouka

tanja.apsner(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 8.30 – 9.15 (POŠ)

Nika Barlič

Poučevanje: razredni pouk (POŠ), drugi učitelj v 1. razredu

nika.barlic(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.25 – 12. 10 (POŠ)

Tina Grabnar

Poučevanje: razredni pouk

tina.grabnar(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.25 – 12.10 (POŠ)

Božena Groboljšek

Poučevanje: slovenščina

bozena.groboljsek(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 9.10 – 9.55

Inge Ivartnik

Poučevanje: likovna umetnost, izbirni predmeti likovne umetnosti

inge.ivartnik(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Terezija Juvan

Poučevanje: matematika

terezija.juvan(at)guest.arnes.si

govorilne ure: petek, 8.20 – 9.05

Kristjan Kmetič

Poučevanje: podaljšano bivanje, šport

kristjan.kmetic(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 9.10 – 9.55

Alenka Košir

Poučevanje: razredni pouk

alenka.kosir(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Nastja Grad

Poučevanje: glasbena umetnost

nastja.grad(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Mojca Malovrh

Poučevanje: podaljšano bivanje

mojca.malovrh(at)guest.arnes.si

govorilne ure: ponedeljek, 12.05 – 12.50

Marjeta Merela

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

marjeta.merela(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 8.20 – 9.05

Špela Kastelic - daljša odsotnost

Poučevanje: logopedinja

spela.novak1(at)guest.arnes.si

govorilne ure:

Marjanca Pirc

Poučevanje: podaljšano bivanje

marjanca.pirc(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 10.10 – 10.55

Martina Razoršek

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

martina.razorsek(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12.05 – 12.50

Alenka Rajh

Poučevanje: šport, izbirni predmeti šport

alenka.rajh(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Mia Prudo Kermavner

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

mia.prudo(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

Dušan Tomc

Poučevanje: šport, izbirni predmeti šport

dusan.tomc(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 8.20 – 9.05

Vanda Urbanija

Poučevanje: razredni pouk

vanda.urbanija(at)osmoravce.si

govorilne ure:  ponedeljek, 9.10 – 9.55

Valentina Vršič

Poučevanje: tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmet obdelava gradiv

valentina.vrsic(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

Tina Weinhardt Marksl(daljša odsotnost) - nadomešča Petra Putrić

Poučevanje: angleščina, domovinska in državljanska kultura in etika

petra.putric(at)guest.arnes.si

govorilne ure: četrtek, 9.10 – 9.55

Joži Zaveršnik

Poučevanje: podaljšano bivanje

jozi.zaversnik(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00

Jan Gamberger

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

jan.gamberger(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Andreja Balon

Poučevanje: angleščina

andreja.balon(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

mag. Vesna Dobrila

Poučevanje: angleščina, zgodovina, državljanska in domovinska kultura ter etika

vesna.dobrila(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00

Matjaž Gerenčer

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

matjaz.gerencer(at)guest.arnes.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Igrec Saša

Poučevanje: razredni pouk

sasa.igrec(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 7.30 – 8.15

Anka Jeran

Poučevanje: biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane

anka.jeran(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 9.10 – 9.55

Helena Klinc

Poučevanje: kemija, naravoslovje, izbirni predmet kemija

helena.klinc(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00

Ana Kovač

Poučevanje: šport, podaljšano bivanje POŠ

ana.kovac(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 12.15 – 13.00 (POŠ)

Jana Keržan

Poučevanje: razredni pouk, izbirni predmet tehnika

jana.kerzan(at)osmoravce.si

govorilne ure: petek, 9.10 – 9.55

mag. Andreja Kosirnik

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, predsednica sveta šole

andreja.kosirnik(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00

mag. Katja Medija

Poučevanje: razredni pouk

katja.medija(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 10.10 – 10.55

Nada Osolnik

Poučevanje: jutranje varstvo, laborantka

nada.osolnik(at)osmoravce.si

govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55

Boštjan Peterka

Poučevanje: podaljšano bivanje POŠ

bostjan.peterka(at)osmoravce.si

govorilne ure:  četrtek, 12.15 – 13.00

Petra Peterka

Poučevanje: matematika, pomočnica ravnateljia

pomocnica(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

Andrej Rous Robida

Poučevanje: tehnika, fizika, astronomija, elektrotehnika

andrej.rousrobida(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 10.10 – 10.55

Meta Škerlavaj

Poučevanje: šport

meta.skerlavaj(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 10.10 – 10.55

Alenka Tominšek

Poučevanje: slovenščina, jutranje varstvo

alenka.tominsek(at)osmoravce.si

govorilne ure:  četrtek, 12.05 – 12.50

Tadeja Ocepek

Poučevanje: geografija, nemščina

tadeja.ocepek(at)osmoravce.si

govorilne ure:  petek, 10.10 – 10.55

Ksenija Volf

Poučevanje: razredni pouk

ksenja.volf(at)osmoravce.si

govorilne ure: sreda, 9.10 – 9.55

Zdenka Wicher

Poučevanje: angleščina

zdenka.wicher(at)osmoravce.si

govorilne ure: torek, 9.10 – 9.55

mag. Simon Zalar

Poučevanje: angleščina, zgodovina

simon.zalar(at)osmoravce.si

govorilne ure:  četrtek, 9.10 – 9.55

Barbara Železnik Stegnar

Poučevanje: razredni pouk

barbara.zeleznikstegnar(at)osmoravce.si

govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00

(Skupno 9.942 obiskov, današnjih obiskov 1)