Dopoldanske govorilne ure bodo potekale na daljavo po predhodnem dogovoru z učiteljem. Učitelje kontaktirajte na njihove e-naslove.

Mateja Andrejka

Pedagoginja, svetovalna delavka vrtca in šole, učiteljica zgodovine ter državljanske in domovinske kulture in etike

Email: mateja.andrejka(at)osmoravce.si

govorilne ure:

mag. Nika Cerar

Psihologinja, svetovalna delavka

nika.cerar(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Barbara Fale

Poučevanje: razredni pouk

barbara.fale(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Betka Gorjup Skok

Poučevanje: razredni pouk

betka.gorjup-skok(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Gordana Ilievska

logopedinja

gordana.ilievska(at)zgnl.si

govorilne ure:

Sonja Jančar Žvanut

Poučevanje: biologija, naravoslovje, organizator prehrane

sonja.zvanut(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Tina Kočevar

Poučevanje: razredni pouk POŠ

tina.kocevar(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Maja Koren

Poučevanje: podaljšano bivanje, šport

maja.koren(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Martina Končar

Poučevanje: razredni pouk

martina.koncar(at)osmoravce.si

govorilne ure:

 

Bernarda Mal

Poučevanje: slovenščina

bernarda.mal(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Žiga Novak

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje

ziga.novak(at)osmoravce.si

govorilne ure:

mag. Mojiceja Bonte

KIZ - Knjižnična informacijska znanja

mojiceja.bonte(at)guest.arnes.si

govorilne ure:

Sanja Podgornik

Poučevanje: slovenščina, podaljšano bivanje

sanja.podgornik(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Ivica Rus

Poučevanje: matematika

ivica.rus(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Žan Škafar

Poučevanje: podaljšano bivanje

zan.skafar(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Vanja Šmid

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, matematika

vanja.smid(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Jerneja Urankar

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

jerneja.urankar(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Daša Vidic

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

dasa.vidic(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Andreja Vavpetič

Poučevanje: razredni pouk, predsednica šolskega sklada

andreja.vavpetic(at)osmoravce.si

govorilne ure:

 

Tjaša Jaklin Vesel

Poučevanje: drugi učitelj v prvem razredu, jutranje varstvo

E-mail: tjasa.jaklin(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Gregor Ivanšek

Poučevanje: matematika, izbirni predmeti računalništvo, org. inf. dejavnosti

gregor.ivansek(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Tanja Apšner

Vodja POŠ, učiteljica razrednega pouka

tanja.apsner(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Nika Barlič

Poučevanje: razredni pouk (POŠ), drugi učitelj v 1. razredu

nika.cater(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Tina Grabnar

Poučevanje: razredni pouk

tina.grabnar(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Božena Groboljšek

Poučevanje: slovenščina

bozena.groboljsek(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Inge Ivartnik

Poučevanje: likovna umetnost, izbirni predmeti likovne umetnosti

inge.ivartnik(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Terezija Juvan

Poučevanje: matematika

terezija.juvan(at)guest.arnes.si

govorilne ure:

Kristjan Kmetič

Poučevanje: podaljšano bivanje, šport

kristjan.kmetic(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Alenka Košir

Poučevanje: razredni pouk

alenka.kosir(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Katja Kos

Poučevanje: glasbena umetnost

katja.kos(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Mojca Malovrh

Poučevanje: podaljšano bivanje

mojca.malovrh(at)guest.arnes.si

govorilne ure:

Marjeta Merela

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

marjeta.merela(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Špela Kastelic

Poučevanje: logopedinja

spela.novak1(at)guest.arnes.si

govorilne ure:

Marjanca Pirc

Poučevanje: podaljšano bivanje

marjanca.pirc(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Martina Razoršek

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

martina.razorsek(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Alenka Rajh

Poučevanje: šport, izbirni predmeti šport

alenka.rajh(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Neja Šeme

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

neja.seme(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Dušan Tomc

Poučevanje: šport, izbirni predmeti šport

dusan.tomc(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Vanda Urbanija

Poučevanje: razredni pouk

vanda.urbanija(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Valentina Vršič

Poučevanje: tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmet obdelava gradiv

valentina.vrsic(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Tina Weinhardt Marksl

Poučevanje: angleščina, domovinska in državljanska kultura in etika

tina.weinhardt(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Joži Zaveršnik

Poučevanje: podaljšano bivanje

Email: jozi.zaversnik(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Andreja Balon

Poučevanje: angleščina

andreja.balon(at)osmoravce.si

govorilne ure:

mag. Vesna Dobrila

Poučevanje: angleščina, zgodovina, državljanska in domovinska kultura ter etika

vesna.dobrila(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Matjaž Gerenčer

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč

matjaz.gerencer(at)guest.arnes.si

govorilne ure:

Igrec Saša

Poučevanje: razredni pouk

sasa.igrec(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Anka Jeran

Poučevanje: biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane

anka.jeran(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Helena Klinc

Poučevanje: kemija, naravoslovje, izbirni predmet kemija

helena.klinc(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Ana Kovač

Poučevanje: šport, podaljšano bivanje POŠ

ana.kovac(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Jana Keržan

Poučevanje: razredni pouk, izbirni predmet tehnika

jana.kerzan(at)osmoravce.si

govorilne ure:

mag. Andreja Kosirnik

Poučevanje: dodatna strokovna pomoč, predsednica sveta šole

andreja.kosirnik(at)osmoravce.si

govorilne ure:

mag. Katja Medija

Poučevanje: razredni pouk

katja.medija(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Nada Osolnik

Poučevanje: jutranje varstvo, laborantka

nada.osolnik(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Boštjan Peterka

Poučevanje: podaljšano bivanje POŠ

bostjan.peterka(at)osmoravce.si

govorilne ure: 

Petra Peterka

Poučevanje: matematika, pomočnica ravnateljia

pomocnica(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Andrej Rous Robida

Poučevanje: tehnika, fizika, astronomija, elektrotehnika

andrej.rousrobida(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Meta Škerlavaj

Poučevanje: šport

meta.skerlavaj(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Alenka Tominšek

Poučevanje: slovenščina, jutranje varstvo

alenka.tominsek(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Tadeja Ocepek

Poučevanje: geografija, nemščina

tadeja.ocepek(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Ksenija Volf

Poučevanje: razredni pouk

ksenja.volf(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Zdenka Wicher

Poučevanje: angleščina

zdenka.wicher(at)osmoravce.si

govorilne ure:

mag. Simon Zalar

Poučevanje: angleščina, zgodovina

simon.zalar(at)osmoravce.si

govorilne ure:

Barbara Železnik Stegnar

Poučevanje: razredni pouk

barbara.zeleznikstegnar(at)osmoravce.si

govorilne ure:

(Skupno 7.239 obiskov, današnjih obiskov 1)