Zakaj poklici izumirajo
Povezani so z dejavnostmi, ki se krčijo in opuščajo, ali se spreminja način dela (na primer rudarstvo, ribištvo, tekstilna industrija, proizvodnja obutve, tradicionalna obrtna dejavnost …) ter uvaja računalništvo in informacijske tehnologije, zlasti v administraciji, bančništvu, pošti, storitvenih dejavnostih in proizvodnji.

Poklici, ki izumirajo, so:
rudar,
miner,
ribič,
ladijski kapitan,
upravljavec strojev za šivanje oblačil ali proizvodnjo obutve, usnjenih izdelkov,
upravljavec strojev za beljenje, barvanje, obdelavo tekstilij, usnja, krzna,
finomehanik in delavec v drugih rokodelsko-obrtnih  dejavnostih,
izdelovalec predmetov domače obrti,
odčitovalec števcev,
uradnik za kopiranje dokumentov,
delavec za zaključna tiskarska dela in knjigovezi,
fotograf,
strojepisec,
carinik …
V Sloveniji se delodajalci v zadnjih letih spopadajo s pomanjkanjem specifičnega kadra za določene profile (t. i. deficitarni poklici). Mladi se namreč vse redkeje odločajo za poklicno izobraževanje.

Profili, ki jih delodajalci najpogosteje iščejo

Po podatkih zavoda za zaposlovanje v zadnjem času pri delodajalcih najbolj narašča povpraševanje po naslednjih profilih:

inženir strojništva in elektrotehnike
zdravnik specialist splošne medicine, zdravnik specialist,
strokovnjak za zdravstveno nego,
programer računalniških aplikacij,
tehnik za strojništvo,
kuhar,
natakar,
zidar,
izvajalec suhomontažne gradnje,
monter in serviser vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.,
gradbinec zaključnih del,
varilec,
orodjar,
strugar,
mehanik in serviser kmetijskih, industrijskih in drugih strojev,
elektroinštalater,
elektromehanik,
mesar,
voznik težkih tovornjakov in vlačilcev.

Poklici, ki pred desetimi leti niso obstajali
Razvoj robotike, tehnologije, umetne inteligence, genomike in drugih področij je karte na trgu dela v zadnjih letih že dobra premešal. Danes tako številni opravljajo poklice, ki pred nekaj leti sploh še niso obstajali. Med njimi najdemo voznike avtomobilov za sistem Uber, strokovnjake za milenijce, pilote dronov, podatkovne strokovnjake, inženirje za samovozeče avtomobile in blogerji na YouTubu (videoblogarji).

Današnji otroci bodo opravljali poklice, ki jih še ne poznamo
Kar 65 odstotkov otrok, ki danes vstopajo v šolo, bo po končanem šolanju zaradi hitrega razvoja znanosti in tehnologije opravljalo poklice, ki jih danes sploh še ne poznamo.

S tem vprašanjem so se ukvarjali na Univerzi Palo Alto, kjer so glede na predvidene trende napovedali potrebe po naslednjih znanjih in veščinah:

sposobnost za razumevanje globljega pomena tega, kar je bilo izraženo ali prebrano,
socialno inteligentnost,
inovativno mišljenje,
medkulturne kompetence,
sposobnost razumevanja, osmišljanja in obdelave velike količine podatkov,
pismenost za nove medije,
multidisciplinarnost (globlje poznavanje enega področja in razumevanje drugih področij),
sposobnost strateškega razmišljanja,
selekcioniranje pomembnih informacij,
virtualno sodelovanje in komunikacijo.

Pripravila mag. Nika Cerar, univ. dipl. psih.

Povzeto po članku »To so poklici, ki izumirajo«