Svet šole je organ upravljanja, sestavljen iz 11 predstavnikov. Člani imajo štiriletni mandat: 13. 2. 2017 -12. 2. 2021.

Predstavniki delavcev šole (5) so:

 • Barbara Fale (matična šola)
 • Tanja Apšner (podružnična šola)
 • Ana Kovač (matična šola)
 • Gregor Klopčič (vrtec)
 • mag. Andreja Kosirnik (matična šola) – predsednica Sveta zavoda (andreja.kosirnik@guest.arnes.si)

Predstavniki staršev (3) so:

 • Uroš Grošelj
 • Urška Mlinarič
 • Tadeja Žlebir Joger  – podpredsednica Sveta zavoda

Predstavniki občine (3) so:

 • Nevenka Marolt
 • Lea Kudeljnjak Cerar
 • Sebastjan Kovačič

Svet šole opravlja naslednje naloge: imenuje in razrešuje ravnatelja; sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi; odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki; odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca šole; odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole; opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

 

(Skupno 542 obiskov, današnjih obiskov 2)