Mini univerza Filozofske fakultete – MUF

je univerza za otroke od 3. do 9. razreda, na kateri znanstveniki, zaposleni na različnih fakultetah Univerze v Mariboru, otrokom približajo znanost, spodbujajo njihovo radovednost in jo obenem potešijo, saj jim ponujajo odgovore na mnoga vprašanja, ki jih zanimajo. Otrokom predavajo tako, da so predavanja za otroke razumljiva in zanimiva.

Predavanja trajajo 45 minut, vendar se lahko podaljšajo za 15 minut, da lahko predavatelj odgovori na vprašanja ali pa skupaj razpravljajo o tem, kar so slišali.

CILJ IN NAMEN PROGRAMA

  • Razvoj spretnosti, interesov in znanja otrok. Vzpodbujanje njihove radovednosti, iskanje odgovorov na vprašanja z različnih področij.
  • Motiviranje otrok za samostojno delo in raziskovanje.
  • Spodbujanje osnovnošolcev za izobraževanje na fakulteti.
  • Razvoj jezikovnih sposobnosti, kontakt s študenti otroških fakultet iz drugih evropskih držav.

 

MUF ponuja 2 različna programa, ki se izvajata od konca septembra do konca maja.

MUF 1: za otroke od 3. – 6. razreda osnovne šole (14 predavanj).

MUF 2: za otroke od 7. – 9. razreda osnovne sole (14 predavanj).

Programa se izvajata tudi na Fakulteti za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, Ljubljana.

 

Predavanja na MUF-u segajo na področja naravoslovja, humanistike, družboslovja in umetnosti, s tem otroci dobijo vpogled v mnogoterost in pestrost znanstvenih in raziskovalnih tem.

Programi MUF trajajo od konca septembra do konca maja in je razdeljeno na dva semestra (zimski in poletni).

 

Več si lahko preberete tukaj (http://www.muf.si/).

Informacijo pripravila mag. Nika Cerar, univ. dipl. psih.